En epistemologisk kategorisering af livsfilosofier

 

Erkendelsesteori hhv. epistemologi betyder hvordan man tror at man kan komme til erkendelse. Den er den mest grundlæggende disciplin i filosofien og epistemologien bestemmer, hvordan verdenen og jeget bliver opfattet. Enhver etik, pædagogik, politisk teori og videnskabsteori er altid begrundet i epistemologien som ligger bag og som bliver bragt til anvendelse. Epistemologien bestemmer desuden også hvordan mennesket forstår rollen af religionen i samfundet. Den er ikke bare udtryk for ens opfattelse af verden og mennesket, men årsagen til ens udtryk for de respektive opfattelser man måtte have.

 

Jeg har derfor beskæftiget mig med forskellige grundtendenser i epistemologien som kan forfølges i historiens forløb. Karl Popper skelner i ”Conjectures and Refutations” mellem optimistisk og pessimistisk epistemologi. Optimistisk epistemologi betyder, at man i det hele taget går ud fra, at der findes mening og sammenhæng og at verden kan forklares. Dette giver anledning til at vove sig frem til arbejdshypoteser, med hjælp af hvilke man får anledning og lyst til at prøve sig frem i forskning og videnskab, ifølge Poppers hypotetisk-deduktive videnskabsmetode. En pessimistisk epistemologi fører derimod til obskurantisme og solipsisme og er ifølge Popper også årsagen til et negativt menneskesyn og de deraf resulterende totalitære statsformer.

 

Jeg skelner nu yderligere. Blandt de optimistiske epistemologier finder jeg at der eksisterer to varianter, en statisk og en dynamisk én. Den ene forholder sig til et statisk sæt af dogmer (fx et historisk positivistisk syn på kristendommen, der ikke tror at yderligere dogmatiske udviklinger er nødvendige, men tror at alt er tilstede) og den anden svarer til Poppers hypotetisk-deduktive videnskabsteori og som kan meget vel omsættes i kristendom, i form af en dynamisk dogmatisme, der er ikke bange for hele tiden at være udsat for rettelser og justeringer. Den er ikke emancipations-konservativ, idet den ikke smider samtlige traditioner over bord på en udifferentieret måde. Faktisk har vi her at gøre med den mest radikale og revolutionære metode overhovedet, idet den er både optimistisk og kritisk. Dette fører med sig at den muliggør ikke bare et bæredygtigt arbejdsgrundlag for enhver form for videnskab men giver samtidigt også anledning til forkastelse af gamle teorier og dermed fornyelse og fremskridt.

 

Blandt de pessimistiske epistemologier finder jeg ligeledes flere varianter.  Én kalder jeg for den virkelighedsfjendtlig-religiøse. Den kan spores i de bibelske beretninger om Lucifers frafald og fristelsen af Adam og Eva i paradisets have, idet Lucifer tilbyder en anden virkelighed end den, Gud har skabt. Samtlige animistiske/sjamanistiske religioner kører efter dette paradigma. Menneskene  bliver derved ikke ført til erkendelse, men erkendelsen bliver tilsløret og umuliggjort og kritik bliver naturligvis ikke tilladt, fordi den kunne føre med sig, at mennesket kommer til erkendelse. Den virkelighedsfjendtlig-religiøse epistemologi er i virkeligheden udtryk for en frygt for virkeligheden. Derfor tillader den ingen kritik, fordi kritik belyser altid dele af virkeligheden. I stedet for kritik og virkelighedserkendelse skal mennesket beruses gennem meditative praktikker hvor det falder i trance. Forstanden skal slukkes fra, mennesket skal holdes som fange i en drømmeverden, i en ikke-virkelighed. Mennesket bliver derved umyndiggjort og får ikke lov til at bruge Guds verden som en ressource til et bedre liv. Frygten for virkeligheden fører helt automatisk til en frygt for det potentiale, som ligger i menneskenes evne til at tænke kritisk. Den er derfor anti-videnskabelig og anti-akademisk. Dette forklarer også, hvorfor den højtstående indiske matematik ikke førte til de samme omvæltninger som vi kender fra den vesterlandske kultur. I den vesterlandske kultur var der en organisk forbindelse mellem matematikken og fysikken og derefter mekanikken. Isaak Newtons ”Principia” er det mest indlysendste eksempel. I Indien var der næppe nogen grobund for denne udvikling, fordi det religiøse klima var kendetegnet af forskellige former for en virkelighedsfjendtlig epistemologi som var fremherskende. Der var og er ikke noget i vejen med indernes evner at tænke logisk. Men deres geniale matematiske påfund forblev forholdsvis isolerede fra omverdenen, i en epistemologisk sæbeboble.  

 

Denne virkelighedsfjendtlig-religiøse epistemologi er nært beslægtet med en anden variant, nemlig den epistemologi, der opfatter virkeligheden som en trussel. Her befinder vi os i den nyere tid, med Rousseau (som opfattede civilisationen som en trussel for menneskeheden) og Bourdieu. Mennesket skal emancipere sig fra virkeligheden, virkeligheden bliver opfattet som symbolsk vold. I stedet for at bruge virkeligheden som en ressource for at bekæmpe uretfærdigheder, flygter man til en drømmeverden.

 

Den tredje variant er den empiristisk-induktive epistemologi. Det er, hvad David Favrholdt i ”Erkendelsesteori” kalder for ”den empiristiske skråplan”. Den begyndte ganske småt med Descartes og fører altid til solipsisme, hvor det bliver i sidste ende kun jeget som er målestok for virkelighedsopfattelsen. Derved umuliggøres enhver meningssøgen, og enhver form for medmenneskelig etik bliver ligeledes undergravet. Hele fænomenologismen og den sekulære eksistentialisme har rødderne her.

 

Empirismen resulterede i problemer som Kant beskæftigede sig med, og hans løsningsforslag blev en dikotomisk epistemologi. Denne fjerde variant er faktisk et nyoplæg af Platons idealisme, hvor virkeligheden bliver opsplittet i to områder, hhv. hvor der bliver indført en gradvis forøgelse af virkeligheden. Der er ting som er mere virkelige som andre. Desto mere konkrete og ”jordiske” tingene er, desto mindre virkelige er de. Desto mere de nærmer sig en abstrakt ide, som ligger udenfor menneskenes rækkevidde, desto mere virkelige bliver de. Her har vi i bund og grund den gamle religiøse lære af en abstrakt Gud, som kan ikke nås af mennesker og som gider ikke åbenbare sig. Denne form for dualisme blev også indført i kristendommen i form af nyplatonisme og gnosticisme (Plotin, Manichæus) og levede et langt liv bl.a. i den romersk-katolske kirke. Også i den østlig-ortodokse kirke findes der stadig væk den opfattelse, at desto mere man bliver abstraheret fra sin menneskelighed, desto nærmere kommer man til Gud, via flere stadier, i en proces af ”guddommeliggørelse”. Denne form for kristendom har dog ikke noget som helst med bibelsk og gammelapostolsk dogmatik at gøre, men er snarere en ny version af asiatiske religioner som blev indført især gennem Plotin. Hos den kantske version af denne dikotomiske epistemologi får religionen tildelt en rolle som opretholder af moralloven. Den er god nok for at skabe nogle etiske forudsætninger, men kan ikke give svaret på helheden af tilværelsen, fordi helheden kan ikke erkendes af mennesket. Man kunne næsten sige, at den dikotomiske epistemologi er halvt pessimistisk, halvt optimistisk, men så er den jo i sidste ende pessimistisk. Fordi når man giver sig tilfreds med et delområde, i hvilket sikkert viden ville kunne opnås, så har man dermed opgivet at kunne opnå sikkert viden angående helheden, og er blevet lige som en grævling, et dyr der er kendt for den kendsgerning, at den kan kun skelne mellem mængder der er mindre eller større end 4. Grævlingen kan sådan set kun ”tælle” til 3, alt der er ”4” og mere er ”mange” for ham. Når han har 5 unger og man snupper én, så er han ikke bekymret, fordi han har jo stadig vak ”mange”. Dette er en god illustration for den dikotomiske epistemologi. ”Stjernehimlen over os”, tja, den kan man ikke vide noget sikkert om, men pyt med det, vi har jo stadig væk ”moralloven inde i os”, det er os nok!

 

Som en femte form for den pessimistiske epistemologi ser jeg noget som kunne kaldes for en epistemologi baseret på misundelse. Denne form for erkendelsesteori tager en tilsyneladende mangel hos mennesket som udgangspunkt. De resulterende filosofier motiverer deres anhængere ved at inspirere dem til én eller anden form for misundelse. Enten skal menneskene være misundelige over andre menneskers materielle velstand (Marx) eller også skal de være misundelige over andre menneskers køn (Freud). Marx og Freud blev derfor også gift i filosofiens verden og de arbejder udmærket sammen i sociologien. Man skal ikke finde sig i, at der er nogle som har mere, ved mere eller er bedre. Man skal ikke finde sig i, at man er mand eller kone, nu gælder det om at gøre alt man kan, for at forandre verden på den måde, at alle får det samme til sidst. Ifølge Marx er alt afhængigt af økonomien og med denne påstand sætter han en imaginær gravsten på filosofiens imaginære grav. Ifølge Freud er alt afhængigt af menneskenes seksualitet. Denne form for epistemologi bliver, lige som den virkelighedsfjendtlig-religiøse, brugt til at få andre til at tie stille. Lige som præsterne i det gamle førsokratiske Grækenland, der til alle kritiske spørgsmål gensvarede prompte: ’Guderne har talt, oraklet har talt!’, så kunne nu også Marx og Freud gøre det samme. Når én kritiserede Marx, sagde Marx bare: ”Det er fordi din klasse har gjort, at du tænker på denne her måde!” Når én kritiserede Freud, svarede Freud bare: ”Vel mener du, at der er noget mere end seksualitet, men hos dig er det jo kun fortrængt!

 

Den sjette form for pessimistisk epistemologi går ud på at sabotere sproget og kunne derfor kaldes for antilinguistisk epistemologi. Her befinder vi os i selskab med folk som Lacan, Foucault og især Derrida. Disse obskurantister giver sig stor umage med at få andre mennesker til at tabe deres tro til muligheden om at opnå sikkert viden. Vis én kommer og vover at søge efter mening og efter sandheden, så bliver han afbrudt af dem med noget i stil af: ”Stop! Dette sagde du bare, fordi du blev påvirket af semantikkens indboende magtstruktur!”, og så bliver det bare meningsløst at bruge sproget i det hele taget. Dette er den mest konsekvente form for en pessimistisk epistemologi, en ekstrem antifilosofi.

 

Samtlige pessimistiske epistemologier er i bund og grund en slags fupnummer, hvor man går ud fra en virkelighed, der efter sigende ligger bag den åbenbare virkelighed. Lader man sig ind på dette, bliver man ført væk fra den eneste virkelige virkelighed. Platons hulelignelse er den mest berømte illustration for dette. Menneskene skal være utilfredse, de skal vende sig bort fra den virkelighed, som ligger lige foran deres næsespidse, for at lede efter noget der efter sigende skulle være endnu mere virkeligt. Man kan reducere samtlige pessimistiske epistemologier til den bibelske beretning om Lucifers succesrige forsøg på at foregøgle Adam og Eva noget, som Gud ville foreholde dem og som er noget bedre end det, Gud giver. Resultatet er at Adam og Eva havner hos en abstrakt gud, som er ikke gud, men Lucifer, som gerne ville være Gud, som misunder Gud for at være Gud og mennesket for at være skabt i tid og rum og i Guds billede; og som misunder menneskets gudgivne mulighed til at kategorisere og forandre virkeligheden ved hjælp af sproget.

 

Tilbage til OKS

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100